POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que s'establix en la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CASSIN ASSESSORS, S.L. informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i servicis.

Dades de l'entitat:

 • Denominació social: CASSIN ASSESSORS, S.L.

 • C.I.F.: B12516993

 • Domicili social: C/ OCTAVI TEN I ORENGA 31 BAJO 12600 – LA VALL D UIXO (CASTELLON)

 • Telèfon: 964665009

 • Correu electrònic a l'efecte de comunicació: info@cassinasesores.es

 • Domini web: www.cassinasesores.es

 • Dades de contacte Delegat de Protecció de Dades: Telèfon: 964665009 Correu electrònic: olga@cassinasesores.es.

L'usuari disposa d'un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CASSIN ASSESSORS, S.L. mostrant així interés en la informació que es publicite en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seua privacitat.

CASSIN ASSESSORS, S.L. té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Estes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal dels quals vosté disposa i que poden ser exercitats davant CASSIN ASSESSORS, S.L., d'acord amb la RGPD, ha de tindre en compte els següents matisos: 

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'haja realitzat o realitze, així com de la informació disponible sobre l'origen d'estes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'estos.

 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat al fet que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control CASSIN ASSESSORS, S.L. per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on consten dades de caràcter personal de l'usuari.

 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limiten els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.

 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinen l'obligatorietat de la conservació d'estos, dins del termini i en la forma corresponent.

 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, haja facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.

 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de CASSIN ASSESSORS, S.L.

CASSIN ASSESSORS, S.L. realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil. 

 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de CASSIN ASSESSORS, S.L.

 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d'interessar-li i restringir amb qui compartix les seues connexions, per a això haurà d'accedir a la seua configuració de privacitat. 

Publicacions 

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de CASSIN ASSESSORS, S.L. podrà publicar en esta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d'estos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguen textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atempten o siguen susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decor, i/o que infringisquen, violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En estos casos, CASSIN ASSESSORS, S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

CASSIN ASSESSORS, S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tindre present que les seues publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seua privacitat.

Les imatges que puguen publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de CASSIN ASSESSORS, S.L., però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

CASSIN ASSESSORS, S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seua pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitze per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en esta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li siga aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap mode, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

CASSIN ASSESSORS, S.L. utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i servicis, en tot cas, si decidix tractar les seues dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CASSIN ASSESSORS, S.L. perquè també ells puguen gaudir de les promocions o estar informats de la seua activitat.

A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:Obri xat
1
Hola
En què podem ajudar-te?